Over MTG

Informatie over de vereniging. MTG is opgericht op 15 oktober 1945.

 

Toneel genres

MTG speelt verschillende genres. Traditioneel is onze jaarlijkse klucht in het dialect.

Daarnaast speelt MTG (black) komedie, blijspel en tragedie via eenakters. Improvisatietheater vindt plaats tijdens sprookjestochten, markten of op verzoek van andere verenigingen.

Incidenteel werkt MTG samen met andere verenigingen en vrijwilligers. Hierdoor komen mooie (grote) muziek- en theaterproducties tot stand. Het acteren wordt dan uitgebreid met zang en dans.

 

 

Op dit moment bestaat onze vereniging uit 38 leden. 7 Bestuursleden, bestaande uit 5 vrouwen en 3 mannen. 3 Jeugdleden, allemaal meiden, en 35 volwassenen waarvan 18 vrouwen en 17 mannen. Niet iedereen speelt toneel. We hebben een aantal werkgroepen zoals: decorbouw, licht en geluid, grime en souffleurs. MTG bestaat uit een bestuur, kascontrolecommissie, leescommissie, Pr-commissie en voor het 75-jarig jubileum een speciale activiteitencommissie (2020/ 2022).

 

Lid worden van MTG

Vanaf 16 jaar kun je lid worden van het volwassen toneel. Deze groep repeteert meestal op dinsdag- of donderdagavond van 19:30 tot 22.00 uur. Aanmelding om mee te doen, gebeurt meestal voorafgaand aan de jaarvergadering. Deze namen worden doorgegeven aan de regisseur.

Hij/ zij neemt vervolgens, na stukkeuze met de leescommissie, de verdere bewerking en mise en scene voor zijn rekening. De rolverdeling is in mei.

Diegene die zich heeft opgegeven, ontvangt voor de 1e leesrepetitie zijn/haar toneelboekje.

Het streven van de regisseurs is om iedereen mee te laten doen. Dit lukt bijna altijd.

De spelende leden starten in de zomervakantie alvast met het leren van de teksten. Eind augustus wordt er gestart met de wekelijkse repetitie en de laatste 5 weken zijn er 2 repetities per week. 

Deze repetities vinden plaats op de dinsdag- en donderdagavond. Incidenteel is de tweede repetitie op de zaterdagochtend. MTG repeteert in het gemeenschapshuis Oos Heim te Margraten. Het gemeenschapshuis heeft een mooie theaterzaal met een uitschuifbare, publieke tribune.

 

De regisseurs

MTG heeft twee regisseurs. Een vrouwelijke en mannelijke regisseur.

De regisseur bepaalt, in overleg met de leescommissie en na goedkeuring van het bestuur, welk stuk er gespeeld wordt. Dit wordt vervolgens door hem/ haar bewerkt en gedeeltelijk herschreven.

De regisseur bepaalt tevens wie voor welke rol in aanmerking komt. Het volwassen toneel staat onder regie van Thijs Frissen of Margriet Delamboy.

 

Het bestuur

Het bestuur bestaat uit de voorzitter, secretaris en penningmeester en 4 overige bestuursleden.

Zij vergaderen een aantal keren per jaar. Het bestuur heeft een rooster van aftreden. Een bestuurslid wordt in  beginsel voor 3 jaar gekozen. Het nieuw gekozen bestuurslid neemt in het rooster van aftreden de plaats in van het aftredend bestuurslid. Deze regelgeving is vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging. In het voorjaar wordt de algemene ledenvergadering gehouden.


De kascontrolecommissie
De financiële administratie wordt bijgehouden door de penningmeester. Voor de jaarvergadering wordt de jaarrekening gecontroleerd door de kascontrole commissie. Deze bestaat uit 2 leden, die zich tijdens de jaarvergadering kunnen aanmelden. Een kascontrole lid wordt gekozen voor 2 jaar. De kascontrole stelt de algemene ledenvergadering voor het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid.

  

De leescommissie

De leescommissie bestaat uit 4 leden en regisseur. Zij zoeken samen het toneelstuk uit dat gespeeld gaat worden. Als toneelstukken zijn aangevraagd, bij de uitgever, dan worden deze door iedereen van de commissie gelezen. De commissie komt een aantal keren bij elkaar om deze stukken te bespreken. Uiteindelijk wordt er gekeken naar het aantal personen dat zich opgegeven heeft en dan wordt er een keuze gemaakt.

De regisseur bewerkt dit stuk tot een mooi theaterstuk, dat in Oos Heim in Margraten wordt opgevoerd. De jaarlijkse klucht kun je zien in het eerste weekend van november. MTG speelt traditioneel op 3 avonden de uitgekozen klucht.


Decorbouw

De wensen voor het decor worden door de regisseur aangereikt. De decorbouwgroep kijkt of dit mogelijk is en bouwt vervolgens een decor. Er wordt enkele weken gebouwd, getimmerd en geverfd. Dit wordt voor de try-out in het gemeenschapshuis in Margraten opgebouwd. Daarna wordt het decor compleet gemaakt met meubels en andere spullen.


Groep licht en geluid
Onze technische mensen zorgen ervoor dat de juiste sfeer en effecten gecreëerd worden bij de uitvoering. Tevens zorgen zij ervoor dat het allemaal goed verstaanbaar is door middel van draadloze kopmicrofoons. Ook zorgen zij voor de juiste geluidseffecten.  Deze mensen zijn een aantal weken voor de uitvoering op de repetities aanwezig om het toneelstuk goed in zich op te nemen.


De grimegroep

Deze groep zorgt ervoor dat de spelers de juiste gezichtsuitstraling hebben, die past bij hun personage/rol.

 


Pr-commissie

De Pr-commissie bestaat ui 4 leden. Zij regelen met name de communicatie naar buiten toe. Hierbij kun je denken aan alle communicatie op de website van MTG, Facebook en Instagram. Daarnaast maakt een goeie vormgever in overleg met de commissie een mooie poster en/ of zaalfolder.

Tevens maakt en organiseert de Pr-groep de plaatsing van verschillende artikelen en persberichten voor de verschillende media in de regio.